icon pdf

Quintessential Brands

Quintessential Brands kombinerer 250 års erfaring med innovative ideer og en sterk fokus på merkevarebygging.

Thomas Dakin, fra Warrington i det nordvestre England, kjøpte i 1760 en eiendom i hjembyen for å starte produksjon av gin. Dette kjøpet markerte grunnleggelsen av destilleriet G&J Greenall, som nå har produsert gin i 250 år og er Englands eldste gindestilleri. Etter at Thomas Dakins svigerdatter Margaret innførte den revolusjonerende Coffeymetoden, en kontinuerlig destillasjon, hvor det produseres større kvanta gin av bedre kvalitet, og destillasjonskjelen fra 1834 er fortsatt i bruk den dag i dag.

Destilleriet forble i Greenall´s familiens eie i generasjon etter generasjon. Utover 1960-tallet ble gin stadig mer populært, og destilleriet flyttet til et større anlegg rett overfor Greenall-familiens bryggeri. I de etterfølgende tiårene opplevde selskapet en fenomenal vekst, som virkelig skjøt fart etter lanseringen av Vladivar vodka i 1971.

I 2005 ble lagerbygningen ødelagt av en brann, men destillasjonskjelene kunne heldigvis reddes. Som et resultat av nye investeringer og helhjertet innsats fra de ansattes side, kunne destilleriet flytte til et nytt anlegg i 2008. Den dag i dag produseres det gin etter den originale oppskriften fra 1761.
Selskapet fikk nye eiere i 2011, og er en del av Quintessential Brands.

Since year 1761

Merkevarer
Greenall´s Gin, Thomas Dakin, Bloom, Berkeley Square, Opihr.
Land
England
Distrikt
Birchwood

Pink Gin